Uchwała nr XXV/151/09Rady Gminy Osiez dnia 7 grudnia 2009w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. )

Uchwała nr XXV/151/09
Rady Gminy Osie
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. )


uchwala się, co następuje:


§ 1.  Obniża się na terenie Gminy Osie średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty  34,10 zł za q do kwoty 28,00 zł  za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Rada Gminy  na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym jest uprawniona do obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. wnosiła  34,10 zł za 1 q. Z uwagi na niską klasę bonitacji gruntów na terenie gminy Osie oraz braku zbytu i niski poziom cen produktów rolnych obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Osie  w 2010 roku do kwoty 28,00 zł za 1 q.

Do pobrania:

Uchwała nr XXV/151/09 pobierz>>> (80kB) pdf

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (15 grudnia 2009, 13:14:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1938